Naturterapeutene (NT) er Norges eneste fagorganisasjon for healere. Fokus er på healing, helsefremmende arbeid og kvalitetssikring innenfor fagområdet. NT ønsker å bygge broer mellom det tradisjonelle og det komplementære. Alle som er utdannet i en eller annen form innenfor healing og helsefremmende arbeid og som kan dokumentere en kvalitetssikret utdanning er velkomne som medlemmer. NT vil kvalitetssikre medlemmers utdanning samt deres etiske utførelse av healing og helsefremmende arbeid.

 NT vil bidra til at healing og helsefremmende utvikles i henhold til de høyeste etikk - og kvalitetskrav. Organisasjonen er aktiv i den internasjonale arenaen og tilsluttet Doctor Healer Network og ECHO, European Confederation of Healing Organisations og British Holistic Medical Association.


Som Godkjent Healer MNT forplikter jeg meg til å følge foreningens retningslinjer og etiske regelverk.

NT stiller faglige krav for medlemskap som baserer seg på kunnskaper og opplæring under utdannelsesforløpet.
Disse fagkrav baserer seg på kunnskaper og opplæring i:

Healing som fagområde.

Kommunikasjon og samhandling med klienter.

Kunnskap om kropp og sykdom i et holistisk perspektiv.

Intuisjon, dybdesyn, samt forskjellige healingintervensjoner og –teknikker.

Kunnskaper om lover, forskrifter og etiske regler som regulerer NT Healernes yrkesutøvelse.

Kunnskap over forhold som i samspill fremmer eller hindrer individers og gruppers helse og utviklingsmuligheter.

Tro, verdier, holdninger, respekt og yrkesetikk.

Målsettingsarbeid, bevisstgjørende spørsmål, forståelse og respekt for klienters helbredelsesprosess.

Kunnskaper i selvhealing og egenpraksis. Veiledning og mentoring.

Dokumentert klientpraksis av øvelser under utdannelsen.

Om å vedlikeholde og å oppdatere sine healingkunnskaper og evner.

Evaluering under utdannelsen.

I tillegg til kunnskap og ferdigheter kjennetegnes den profesjonelle NT Healeren ved faglige holdninger basert på opplæring i:

Å forstå etiske og sosiale implikasjoner av faglig healing virksomhet

Å klargjøre og avgrense arbeidsoppdrag og klientkontakter

Å kunne anvende et innlevende engasjement kombinert med en uavhengig faglig vurdering

Å beholde sin faglige integritet i forhold til krav fra klienten og fra andre sosiale omgivelser

                   Respekt for, og samarbeid med andre healere, helsepersonell
                   instutisjoner og organisasjoner


Vil du bli medlem/støttemedlem?
Send en mail til: post@nfik.no , eller

gå inn på www.naturterapeutene.no   

Nyeste kommentarer

18.06 | 14:02

Hei. Lurer på når det arrangeres neste lag din ege trommekurs

13.09 | 11:53

Hei!Vi er to og vil også veldig gjerne lage egen sjaman tromme. Har lett etter en trommelagekurs i norge en del, skal dere ha en kurs før slutten av året?Ville vært fantastisk hvis det ville skje!Takk

07.01 | 20:28

Hei Mirja! Alle kurs er satt på vent foreløpig. Om vi får til i løpet av dette året gjenstår å se 🙏

05.01 | 22:53

Hei ! Vil veldig gjerne lage min egen sjaman tromme. Når skal dere ha neste kurs? Mvh Mirja

Del denne siden