NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

NLP

( Neuro Lingvistisk Programmering ), er en læringsteknologi, som

går ut på hvordan det mennesklige sinn virker og måten du bruker deg

selv på som menneske.

Nlp er viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker, måten vi skaper

våre tanker på, og betydningen det har for våre følelser og ikke minst

for våre handlinger.

er et verktøy for å utvide kommunikasjon, samt motivere og endre overbevisninger til et sterkere forståelse av deg selv.

NLP

Med forståelse av de mekanismer som ligger til grunn for å ta de valg vi gjør, er NLP den mest effektive og moderne form for psykologi.

Gjennom NLP er dette et verktøy til å endre seg selv slik at vi kan programmere inn positive og negative adferdsmønster.

Etter at NLP er blitt mere og mere kjent er det mange mennesker over hele verden som tar utdannelse eller bare ønsker å få en bedre selvutvikling.

NLP er:

En forvandlingsteknikk som henter opp ressurser og leder deg mot et nytt mål.

Nervo Lingvistisk Programering er moderne og effektiv form for psykologi og har dyp forståelse av kunnskap som kontrollerer vårt liv.

Gjennom utvikling til vårt indre skaper det tanker, følelser og handling.

For å møte store utfordringer, samt ha kontroll hele tiden.

Å forandre noe med avstanden mellom der du er nå og der du ønsker å være i fremtiden.

Å få klarhet i i dine ønsker og verdier slik at du vet hva som er viktig for deg i ditt liv.

For å kommunisere bedre samt få bedre selvutvikling og komme mentalt i toppform.Det er nettopp mulighetene til å virkeliggjøre drømmene dine
som gjør livet spennende.

( Alkymisten - Paulo Cohelo )

Om NLP:

NLP- Nevro Lingvistisk Programmering – er teorien om hvordan få frem de beste ressursene i deg selv og andre. Det er dette vi bruker som verktøy hos RoseSentret inkludert en del teknikker som har som mål å endre eller bryte tankemønsteret vårt som er basert på vår indre modell av verden.

NEVRO:

Det er en sammenheng mellom den informasjonen vi mottar gjennom de 5 sansene (nervesystem) og den måten vi lagrer informasjon på.

LINGVISTISK:

Med språket og kroppspråket uttrykker vi hvordan vi tenker. Det er en sammenheng mellom vårt sanseapparat og språket vårt.

PROGRAMMERING:

Gjennom indre bilder vi lager, det vi sier til oss selv, det vi føler "programmerer" vi oss selv til å bli for eksempel glade eller deprimerte. Ved enkle teknikker kan vi omprogrammere oss selv.

NLP-verktøy er teknikker for:

· Effektiv målsetting. Du finner fram til resursene dine!
· Utvikle selvstyring som fører til dyktighet og kompetanse
· Forandre negative adferdsmønstre. Få frem glede,varme,humor og tårer.
· Øke valgmuligheter og fleksibilitet
· Sjekke og sikre at foreslåtte forandringer er passende for eget 
  og andres liv
· Klar og effektiv språkbruk
· Bli mer bevisst på personlig styrke, mål og forbedre egen yteevne, livs-    
  og arbeidskvalitet.
.Kan brukes til alle livets oppgaver.

Nyeste kommentarer

18.06 | 14:02

Hei. Lurer på når det arrangeres neste lag din ege trommekurs

13.09 | 11:53

Hei!Vi er to og vil også veldig gjerne lage egen sjaman tromme. Har lett etter en trommelagekurs i norge en del, skal dere ha en kurs før slutten av året?Ville vært fantastisk hvis det ville skje!Takk

07.01 | 20:28

Hei Mirja! Alle kurs er satt på vent foreløpig. Om vi får til i løpet av dette året gjenstår å se 🙏

05.01 | 22:53

Hei ! Vil veldig gjerne lage min egen sjaman tromme. Når skal dere ha neste kurs? Mvh Mirja

Del denne siden